Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

2022

Πινάκιο Συνεδρίασης 05/10/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 03/10/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 30/08/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 08/08/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 18/07/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 05/07/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 04/05/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 12/04/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 06/04/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 29/03/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 15/03/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 01/03/2022
Πινάκιο Έκτακτης Συνεδρίασης 02/03/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 22/02/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 20/01/2022
Πινάκιο Ειδικής Συνεδρίασης 20/01/2022
Πινάκιο Συνεδρίασης 09/01/2022

2021

Πινάκιο Συνεδρίασης 14/12/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 08/12/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 24/11/2021