Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

2022

Πινάκιο Αποφάσεων 16ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 14ης Έκτακτης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 14ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 12ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 11ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 9ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 8ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 6ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 5ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 4ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 3ης Συνεδρίασης 2022
Πινάκιο Αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης 2022

2021

Πινάκιο Αποφάσεων 46ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 45ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 44ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 43ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 40ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 38ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 37ης Συνεδρίασης 2021