Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Με τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές του Δήμου Ωρωπού μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι α) να ενημερωθούν για τις βεβαιωμένες οφειλές τους προς τον Δήμο, β) να ενημερωθούν για την ταυτότητα οφειλής μέσω της οποίας θα εξοφλήσουν ηλεκτρονικά (ή και με τα υπόλοιπα διαθέσιμα κανάλια των συνεργαζόμενων με το ΔΙΑΣ τραπεζών), γ) να δουν – εκτυπώσουν τα ήδη εκδοθέντα ειδοποιητήρια οφειλών τους, δ) να κατασκευάσουν και να εκτυπώσουν καινούριο ειδοποιητήριο ομαδοποιώντας οφειλές και να χρησιμοποιήσουν την παραγόμενη ταυτότητα οφειλής για να εξοφλήσουν τις επιλεγμένες οφειλές τους και ε) να δουν την καρτέλα των στοιχείων οφειλέτη που τηρεί γι’αυτούς ο Δήμος.

Η σύνδεση στην υπηρεσία Ηλεκτρονικών Πληρωμών γίνεται με χρήση των προσωπικών σας κωδικών στο taxisnet, όταν αυτό ζητηθεί από την σχετική υπηρεσία-σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Η εξόφληση της οφειλής σας στις συνεργαζόμενες τράπεζες και στα ΕΛΤΑ, μέσω e-banking, phone-banking ή με κάθε άλλο διαθέσιμο κανάλι εξυπηρέτησης των συνεργαζόμενων με το ΔΙΑΣ τραπεζών, γίνεται με χρήση της Ταυτότητας Οφειλής ( Κωδικός ΔΙΑΣ) ο οποίος αναγράφεται στο ηλεκτρονικό/έντυπο ειδοποιητήριο ή δίπλα στην κάθε οφειλή. Στην καρτέλα οφειλέτη εμφανίζονται μόνο οι βεβαιωμένες οφειλές που συνδέονται με το ΑΦΜ του.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες και Κανάλια Πληρωμής
Δείτε τον Πίνακα συνεργαζόμενων Τραπεζών και τα κανάλια εξυπηρέτησης εδώ .

Προϋποθέσεις πληρωμής

  1. Ως ημερομηνία εξόφλησης της οφειλής λογίζεται η ημερομηνία κατάθεσης εάν αυτή έχει πραγματοποιηθεί έως την 14.00. Καταθέσεις μετά την 14.00 λαμβάνουν ημερομηνία εξόφλησης την επόμενη ημέρα.
  2. Χρηματικοί Κατάλογοι και προσαυξήσεις εξοφλούνται εμπρόθεσμα αν η κατάθεση έχει πραγματοποιηθεί έως την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο ειδοποιητήριο και ώρα 14.00.
  3. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθότητα των στοιχείων που καταχωρείτε.
  4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης διαπιστώσει ότι κάποια από τα στοιχεία του στην καρτέλα του Δήμου είναι λάθος ή επιθυμεί να κάνει κάποια αλλαγή τότε μπορεί να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία μέσω του email : info@oropos.gov.gr για τη διόρθωση των στοιχείων του συμπληρώνοντας την αίτηση που βρίσκεται σε αυτό το link.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και για επίλυση προβλημάτων παρακαλώ επικοινωνήστε στο email: info@oropos.gov.gr ή στο τηλ 2295320325

Είσοδος