Δημοτικά τέλη

Απόφαση ΔΣ 91/2020 με Θέμα «Λήψη απόφασης για την αιτιολόγηση της επιβολής του συντελεστή ενιαίου ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για τα ακίνητα που ανήκουν στις εκτός σχεδίου περιοχές του Δήμου Ωρωπού για το Οικονομικό έτος 2020 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.21/2020 Α.Δ.Σ.».

Απόφαση ΔΣ 21/2020 με Θέμα: «Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2020».

Απόφαση ΔΣ 19/2020 με Θέμα: «Καθορισμός των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2020».

Απόφαση περί τροποποίησης της με αριθμό 5/2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την: «Μείωση και απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη Ύδρευσης – Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού των ευπαθών ομάδων του Δήμου Ωρωπού»

Απόφαση ΔΣ περί «Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων τελών καθαριότητας και φωτισμού από 01/01/2017 και στο εξής»

Απόφαση ΔΣ περί «Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων των ισχυόντων τελών ύδρευσης από 01/01/2017 και στο εξής»

Αναπροσαρμογή ΤΑΠ και καθορισμός τιμής ζώνης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ 1009/18.1.2016

Απόφαση ΔΣ 235/2015 περί :«Αναπροσαρμογή των ισχυόντων τελών ύδρευσης από 01-01-2016 και στο εξής»

Απόφαση ΔΣ καθορισμού Δημοτικών Τελών Καθαριότητας, Φωτισμού & Τελών, Δικαιωμάτων και λοιπών εσόδων Ύδρευσης – Άδρευσης Δήμου Ωρωπού για οικ.έτος 2015 

Επικαιροποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν τα δημοτικά τέλη για οικ.έτος 2013

Απόφαση ΔΣ για αναπροσαρμογή Τέλους Δημοτικού Φόρου για οικ. έτος 2012

Αναπροσαρμογή Τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού

Αναπροσαρμογή ΤΑΠ και καθορισμός τιμής ζώνης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών