Διαπολιτισμικός Mεσολαβητής Kέντρου Kοινότητας

Με την ειδικότητα Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή, εμπλούτισε τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς τους μετανάστες και πρόσφυγες που διαμένουν στων Ωρωπό, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου μας.

Η πρόσληψη του Διαπολιτισμικού Μεσολαβητή έγινε στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση/ προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/ Κέντρα Ένταξης Μεταναστών» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης.

Ο διαπολιτισμικός μεσολαβητής θα παρέχει τις υπηρεσίες διαπολιτισμικής μεσολάβησης και διερμηνείας ανάμεσα στους πρόσφυγες και μετανάστες, προς όλες τις υπηρεσίες:  δημοτικούς και δημόσιους οργανισμούς, τις αστυνομικές αρχές , τις δικαστικές αρχές, την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας ,τα ΚΕΠ κ.α.

Τηλ. επικοινωνίας 2295035169