Προσκλήσεις - Τοπικών Συμβουλίων

2023

Αφίδναι - Συνεδρίαση 23/09/2023
Αφίδναι - Συνεδρίαση 17/03/2023
Αφίδναι - Συνεδρίαση 23/03/2023
Αφίδναι - Έκτακτη Συνεδρίαση 20/03/2023
Αφίδναι - Έκτακτη Συνεδρίαση 03/03/2023
Μαλακάσα - Συνεδρίαση 03/02/2023
Αφίδναι - Συνεδρίαση 30/01/2023

2022

Αφίδναι - Έκτακτη Συνεδρίαση 13/12/2022
Αφίδναι - Έκτακτη Συνεδρίαση 22/11/2022 & 23/11/2022
Αφίδναι - Έκτακτη Συνεδρίαση 04/11/2022
Μαλακάσα - Συνεδρίαση 01/10/2022
Αφίδναι - Συνεδρίαση 28/09/2022
Αφίδναι - Συνεδρίαση 24/06/2022
Αφίδναι - Συνεδρίαση 15/06/2022
Αφίδναι - Αφίδναι - Συνεδρίαση 09/05/2022
Αφίδναι - Συνεδρίαση 01/04/2022
Αφίδναι - Συνεδρίαση 02/03/2022

2021

Αφίδναι - Συνεδρίαση 11/10/2021
Αφίδναι - Συνεδρίαση 13/09/2021