Προσκλήσεις - Επιτροπή Διαβούλευσης

2016

Συνεδρίαση 9ης Αυγούστου 2016

2015

Συνεδρίαση 23ης Ιουλίου 2015

2012

Συνεδρίαση 6ης Δεκεμβρίου 2012
Συνεδρίαση 22ας Νοεμβρίου 2012 (επαναληπτική της 21ης Νοεμβρίου)
Συνεδρίαση 21ης Νοεμβρίου 2012
Συνεδρίαση 10ης Φεβρουαρίου 2012

2011

Συνεδρίαση 23ης Νοεμβρίου 2011