24/06/2021 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ: "ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 6,7ΕΚ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΛΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΧΩΡΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ"

Για να δείτε το δελτίο τύπου κάντε κλικ εδώ

02/04/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:  Καθαρισμός ιδιωτικών οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων.
Ο Δήμος Ωρωπού καλεί τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και χωραφιών τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου όπως προβούν στον καθα­ρισμό τους, απομακρύνοντας τόσο τα χόρτα όσο και οποιαδήποτε άλλα άχρηστα υλικά.

Η υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων προκύπτει από:

  • την υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β’ 1346 / 25.4.2012), όπου ρητά αναφέρεται: «1. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασης της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά. 2.Στους χώρους αυτούς απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων – σπίρτων και άλλων υλών από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Οκτωβρίου κάθε έτους» 

&

  • τον Ν.3852/2010 άρθρο 94 παρ.1 αριθμ.26, όπου ρητά αναφέρεται ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο Δήμος θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, και θα υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα, όπου προβλέπονται τα ακόλουθα: «Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού.».

Ο Δήμος Ωρωπού προσβλέπει στη συνεργασία των ιδιοκτητών των ακινήτων προς αποφυγή κάθε αρνητικής συνέπειας για το περιβάλλον και την περιουσία των πολιτών, αλλά και για την αποφυγή της επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων.

Ο Δήμαρχος Ωρωπού17/03/2021: ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ (ΣΜΠΕ) ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΓΠΣ) ΤΗΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ , Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΕΝ/ΔΙΠΑ/20367/1340/02-03-2021 (Α.Π. ΕΙΣ. 4853/11-03-2021) διαβιβαστικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που διαβίβασε στο Δήμο μας την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) της Δ.Ε. Καλάμου του Δήμου Ωρωπού , αναρτάται το περιεχόμενο του φακέλου της ΣΜΠΕ, προκειμένου να:

  • δημοσιοποιηθεί στο κοινό και

  • να παράσχει τη δυνατότητα στο ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως (στο πρωτόκολλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ωρωπού , Λ.Χαλκουτσίου 50, τηλ. 22953 20311, 2295320334) και ηλεκτρονικά (στη διεύθυνση: ty@3034.syzefxis.gov.gr) τις απόψεις του εφόσον το επιθυμεί, σύμφωνα με την παρ. 4.2 του άρθρου 7 της υπ. αρ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ οικ.107017/2006 ΚΥΑ «Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων  σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42//ΕΚ «σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001» (Β’ 1225), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της ανάρτησης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. 0_ΣΠΕ_ΚΑΛΑΜΟΥ

2. 1_ΣΠΕ_ΚΑΛΑΜΟΥ_ΣΧΕΔΙΟ

3. 2_ΣΠΕ_ΓΠΣ_ΚΑΛΑΜΟΥ_ΧΑΡΤΗΣ_Π1

4. 3_ΣΠΕ_ΓΠΣ_ΚΑΛΑΜΟΥ_ΧΑΡΤΗΣ_Π2

5. 4_ΣΠΕ_ΓΠΣ_ΚΑΛΑΜΟΥ_ΧΑΡΤΗΣ_Π3

6. ΕΓΓΡΑΦΟ_ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ_ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ_ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ_ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ. ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ


12/03/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ: ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19 ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΕΓΙΝΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΤΟΥΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ TOY COVID-19 ΜΕ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΑΜΦΙΑΡΕΙΟΥ
Ο Δήμος Ωρωπού πρωτοπορεί στη μάχη κατά του κορονοϊού αλλά και στην απολύμανση των δημοσίων χώρων και των Σχολικών Μονάδων του Δήμου καθώς έγινε ο πρώτος στην Ελλάδα που προμηθεύτηκε τους ειδικούς φωτοκαταλυτικούς πίνακες απολύμανσης.
Πρόκειται για ειδικούς πίνακες-κάδρα αποτελούμενους από το φωτοκαταλυτικό προϊόν που προσφέρονται για τον καθαρισμό του αέρα σε εσωτερικούς χώρους. Δε διαφέρουν πολύ από μία αφίσα και μάλιστα οι πίνακες που προμηθεύτηκε ο Δήμος Ωρωπού φέρουν πανοραμική φωτογραφία του Αμφιαράειου.
Οι πίνακες έφτασαν ήδη στο Δήμο Ωρωπού και τοποθετούνται πιλοτικά σε εσωτερικούς δημόσιους χώρους αλλά και σε σχολεία του Δήμου μας. Είναι εργαλεία απολύμανσης κατά 99% του αέρα από τον covid-19 και άλλους ιούς και μικρόβια που υπάρχουν στις σχολικές αίθουσες και στους κλειστούς χώρους.
Η λειτουργία τους βασίζεται σε μία πρωτοποριακή και ιδιαίτερη τεχνολογία χωρίς τη χρήση νερού, χημικών ή άλλων στοιχείων. Η καινοτόμος αυτή τεχνολογία ονομάζεται WiWell® η οποία ενεργοποιείται με την παρουσία φυσικού ή τεχνητού φωτός και καταστρέφει πλήρως οργανικές ενώσεις και μικροοργανισμούς που συναντώνται στο γύρω περιβάλλον. Πρόκειται για μια προχωρημένη Οξειδωτική Μέθοδο Αντιρρύπανσης που είναι αποτελεσματική, φιλική στο περιβάλλον, ένα οικολογικό σύστημα απολύμανσης.
Στην συγκεκριμένη τεχνολογία εφαρμόζεται η μέθοδος της φωτοκατάλυσης, η οποία είναι φυσική διεργασία κατά την οποία μία επιφάνεια που ονομάζεται φωτοκαταλύτης (WiWell®) ενεργοποιείται με την παρουσία φυσικού ή τεχνητού φωτός και καταστρέφει πλήρως οργανικές ενώσεις και μικροοργανισμούς που υπάρχουν στο περιβάλλον.
Η τεχνολογία αυτή έχει το μεγάλο πλεονέκτημα πως δεν περιλαμβάνει τη χρήση επιβλαβών στοιχείων για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον όπως για παράδειγμα λάμπες UV-C, όζον ή άλλα χημικά συστατικά ή στοιχεία που βλάπτουν τις επιφάνειες τις οποίες χρησιμοποιείται.
Η τεχνητή φωτοκατάλυση σκοτώνει 99% των βακτηρίων, ιών, ρύπων και συγκεκριμένα τον ιό COVID-19. Δεν χρησιμοποιεί απολυμαντικά, απορρυπαντικά, όζον ή ατμό με αποτέλεσμα να μην είναι επιβλαβές για την υγεία καθώς δεν έχει καμία αντένδειξη.
Η διάρκεια λειτουργίας του προϊόντος είναι 5 χρόνια και δεν χρειάζεται συντήρηση.
Η διαδικασία απολύμανσης - καθαρισμού ξεκινά με την τοποθέτηση του κάδρου και λειτουργεί αδιαλείπτως καθώς «ενεργοποιείται» χάρη σε μια πηγή φωτός.
Το προϊόν είναι ιταλικής προέλευσης, σχεδιασμός & παραγωγή, και έχει τοποθετηθεί σε σημεία όπως, Δήμοι και σχολεία, νοσοκομεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, χώροι εστίασης, γραφεία , ξενοδοχεία κ.α.
Πρόκειται για εμπορικό προϊόν που φέρει πιστοποίηση CE.
Είναι ένα σύστημα απολύμανσης το οποίο με οικολογικό και απολύτως φυσικό τρόπο καθιστά πλήρως υγιεινό τον αέρα που αναπνέουμε. Είναι απολύτως καινοτόμο και μοναδικό στον κόσμο λόγω της διπλής του δράσης: α)Απολυμαίνει και β) Καθαρίζει συνεχώς τον αέρα του χώρου.
Ο δήμαρχος Ωρωπού Γιώργος Γιασημάκης δήλωσε: «Ο Δήμος μας καινοτομεί και πρωτοπορεί στις οικολογικές και πρωτοποριακές τεχνολογίες αλλά και στην υγειονομική μάχη κατά του κορονοϊού. Με τη μέθοδο της φωτοκατάλυσης και με όπλο το φως θα πολεμήσουμε ιούς και μικρόβια και θα φωτίσουμε το δρόμο για έναν σύγχρονο Δήμο με καθαρό, υγιές και ασφαλές περιβάλλον».


Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ωρωπού


01/02/2021: Ανακοίνωση τροποποίησης λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων νόμου για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 .

Τροποποίηση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού, στο πλαίσιο των γενικών μέτρων της κυβέρνησης και με βάση τις διατάξεις του Ν. Ν.4722/20 και την εφαρμογή των εγκυκλίων για τα απαραίτητα μέτρα περιορισμού μεταδοσης-διασπορα του κορωνοϊου.

Πληροφορίες σχαρικά με τον covid-19 μπορείτε να βρείτε στο κάτωθι link:                 COVID-19: τι πρέπει να γνωρίζετε

Τα μέτρα κινούνται σε τρεις άξονες:

Α) στην ενίσχυση και διασφάλιση της προφύλαξης όλων

Β) στην αποφυγή συνωστισμών

Γ) στην διευκόλυνση των εξ αποστάσεως συναλλαγών με τον Δήμο Ωρωπού

Συγκεκριμένα, οι πολίτες πριν προσέλθουν στις υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Διοικητικές Υπηρεσίες 

Για πιστοποιητικά κάθε είδους, θα επικοινωνούν για ραντεβού στα τηλ. 2295098296, Fax 2295098596 ή στο email : dimotologio@oropos.gov.gr

Για δηλώσεις ληξιαρχικών γεγονότων θα επικοινωνούν για ραντεβού στα ληξιαρχεία ανά Δημοτική Ενότητα:

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Αυλώνα τηλ. 22953-20117, 22953-20118, Fax:22950-41931, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Αφιδνών τηλ:22950-22883,22950-23827, Fax:22950-22227, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Καλάμου τηλ:22953-20206, Fax:22950-29480, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Καπανδριτίου τηλ:22950-52418, Fax:22950-29588, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Μαλακάσας Τηλ:22950-98296, Fax:22950-98596, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Μαρκοπούλου Tηλ:22953-20334, Fax:22953 20328, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Πολυδενδρίου Tηλ:22950-52498, Fax:22950-531016, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο Δημ. Ενότητας Συκαμίνου Tηλ:22953-20390 ,Fax:22953-20344, email info@oropos.gov.gr .

Ληξιαρχείο  Ωρωπίων  Τηλ.: 22953-20371, Fax:22953-20373, email lixiarxio_oropou@oropos.gov.gr.

Για τις περιπτώσεις δηλώσεων ληξιαρχικών πράξεων θανάτων, θα προσέρχονται χωρίς να απαιτείται προηγούμενη συνεννόηση.

Το πρωτόκολλο θα παραλαμβάνει αιτήσεις με fax: 2295320344 και email στο info@oropos.gov.gr. Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, θα προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλ. 2295320369, 2295320346 και email στο info@oropos.gov.gr.

Οικονομικές Υπηρεσίες

Το Ταμείο θα δέχεται  πληρωμές με χρήση μέσων εξ αποστάσεως (ATM ή e-banking).

Ο αρ.λογαριασμού κατάθεσης οφειλών προς το Δήμο : Εθνική Τράπεζα GR4701102710000027154500121 & Τράπεζα Πειραιώς GR8701714240006424135926643

( με αιτιολογία : 1. αν η οφειλή αποτελεί ρύθμιση στην αιτιολογία πληρωμής να αναγράφεται : ΡΥ, ο Αριθμός Υδρομέτρου & ο Αριθμός Μητρώου &  2. αν η οφειλή αποτελεί βεβαιωμένη οφειλή ύδρευσης στην αιτιολογία πληρωμής να αναγράφεται : ο Αριθμός Υδρομέτρου & Αριθμός Μητρώου )

Για περιπτώσεις που αυτό δεν είναι εφικτό, μόνο κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2295320362, 2295320364, Fax: 2295320323 ή email info@oropos.gov.gr

Για αποκεντρωμένες υπηρεσίες κάντε κλικ http://www.oropos.gov.gr/eksipiretisi-dimoti/tameio.html

Το Τμήμα Καταστημάτων θα δέχεται μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2295032329 , Fax 2295032376 ή email info@oropos.gov.gr

Το Τμήμα Προμηθειών μόνο για επείγοντα θέματα κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2295320324, 2295320325 ή email info@oropos.gov.gr

Το Τμήμα Εσόδων  κατόπιν επικοινωνίας στα τηλ. 2295320381 ή στα email  esoda@oropos.gov.gr   info@oropos.gov.gr

ΚΕΠ

1. Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής:

myKEPlive - Εξυπηρέτηση με τηλεδιάσκεψη από Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) στο link εδώ

ή

2. Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου που θα εξυπηρετούν τους πολίτες μόνο με ραντεβού στα κατά τόπους, κατόπιν ραντεβού :

ΚΕΠ ΑΥΛΩΝΑ: Τηλέφωνο : 2295041931, Fax: 2295320117, email: d.avlonos-attikis@kep.gov.gr ,   λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΑΦΙΔΝΩΝ: Τηλέφωνο : 2295023778, Fax: 2295023718, email: k.afidnon@kep.gov.gr, λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15.00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ: Τηλέφωνο: : 2295052518, 2295320520, Fax: 2295029588, email: k.kapandritiou@kep.gov.gr, λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ: Τηλέφωνο: 2295029668, Fax: 2295098804,email: k.malakasis@kep.gov.gr , λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ: Τηλέφωνο: 2295032424, Fax: 2295032376 ,email: k.markopoulou-oropou@kep.gov.gr , λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΩΡΩΠΟΥ: Τηλέφωνο : 2295079081, 2295320570, Fax: 2295079082,email: d.oropion@kep.gov.gr , λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ: Τηλέφωνο : 2295071110, Fax: 2295071111, email: k.sykaminou@kep.gov.gr , λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΟΥ: Τηλέφωνο : 2295320224, 2295320225, Fax: 2295320226, email: k.kalamou@kep.gov.gr, λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

ΚΕΠ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ : Τηλέφωνο :  22953 -20600 -20601,Fax: 22953-20607,email: d.oropionp@kep.gov.gr , λειτουργεί από τις 7:30 έως τις 15:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.

Τεχνική Υπηρεσία

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στο τηλ. 2295320330  ή στα email info@oropos.gov.gr  ή   ty@3034.syzefxis.gov.gr

Υπηρεσία Υδρευσης

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στο τηλ. 2295320347, 2295320382  ή email info@oropos.gov.gr

Υπηρεσία Καθαριότητας

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στο τηλ. 2295320350 ή email info@oropos.gov.gr

Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στο τηλ. 2295320349 ή email info@oropos.gov.gr

Υπηρεσία Δόμησης

Θα δέχεται μόνο με τηλεφωνική συνεννόηση, κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, στο τηλ. 2295052295 fax 2295029130 ή email info@oropos.gov.gr ή   ty@3034.syzefxis.gov.gr


Κοινωνική Υπηρεσία

Η Κοινωνική Υπηρεσία θα δέχεται κατόπιν επικοινωνίας, από τις 8.00 έως τις 14.00, στα τηλέφωνα 2295031307, στο email info@oropos.gov.gr

Τo Κέντρo Κοινότητας θα εξυπηρετεί σε επείγουσα περίπτωση, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, στο τηλέφωνο 2295035169, στο email info@oropos.gov.gr .

Για την εξυπηρέτηση από τις Δημοτικές Κοινότητες μόνο με προγραμματισμένο ραντεβού μετά από επικοινωνία με τις τοπικές κοινότητες.

Για να δείτε την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώΔείτε τα Δελτία Τύπου του Δήμου κάνοντας κλικ εδώΜοιράσου το!

Video Gallery

***Video not found***

Cannot Connect to Youtube Server 

Κεντρικό Μενού

omada_diasosis

aprilios

ak._goneon_2020-2021_-_6i_synantisi_page

coronoios

covid_24_09

banner_kdvm

logo_greece_2021

logo_eddyppy

farmakeio

adespota_2020

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

apostille

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας