Πορεία Εξέλιξης - Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δήμου Ωρωπού / Ισολογισμοί

2021

2015

Πορεία Εξέλιξης Προϋπολογισμού Δήμου Ωρωπού Α' εξάμηνο 2015
Απόφαση ΔΣ Έγκρισης Τριμ. Αναφ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου 2015
Απόφαση ΔΣ Έγκρισης Τριμ. Αναφ. Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2014

2014

2013

2012

2011

Ισολογισμός 'Εναρξης 2011
Ισολογισμός - Απολογισμός 2011

2010

Ισολογισμός - Απολογισμός 2010

2009

Ισολογισμός - Απολογισμός 2009

2008

Ισολογισμός - Απολογισμός 2008

2007

Ισολογισμός - Απολογισμός 2007

2006

2005