Δημοτικό Συμβούλιο

o Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης") με τις τροποποιήσεις που έχουν επιφέρει μεταγενέστερα νομοθετήματα, αποτελείται σήμερα από 35 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 5 χρόνια.

Το Προεδρείο εκλέγεται κατά την 1η Ειδική Συνεδρίαση, η οποία διενεργείται υποχρεωτικά μετά την εγκατάσταση της νέας Δημοτικής Αρχής. Η θητεία του έχει ορισθεί στους τριάντα (30) μήνες, ήτοι για την τρέχουσα διοικητική περίοδο ξεκινά την 2/1/2024 και διαρκεί έως την 1/7/2026.

Το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου συγκροτείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τον Γραμματέα, ως εξής :

 • Ο Πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου
 • Ο Αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη σε εκλογική δύναμη
 • Ο Γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άλλες πρατάξεις των περιτώσεων (α) και (β), ο Γραμματέας προέρχεται από την Παράταξη της περίπτωσης (α).

Ο Επικεφαλής της κάθε παράταξης των περιπτώσεων (α), (β) και (γ) της ανωτέρω παραγράφου, με δήλωσή του προς τον προεδρεύοντα Σύμβουλο, υποδεικνύει τον Σύμβουλο που προτείνει για το μέλος του Προεδρείου. Σε περίπτωση που δεν προταθεί / δεν υπάρξει υποψηφιότητα για κάποια από τις θέσεις που ανήκουν στις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης, τότε ο Δήμαρχος προτείνει Σύμβουλο από την πλειοψηφία ως Υποψήφιο για το ανωτέρω αξίωμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δημόσια, εκτός αν ληφθεί απόφαση με πλειοψηφία των 3/5 του συνολικού αριθμού των μελών του, η οποία αιτιολογείται ειδικά και απαγγέλεται δημοσίως, ότι η συνεδρίαση πρέπει να διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να διεξάγεται :

 • Δια ζώσης
 • Με τηλεδιάσκεψη
 • Με μεικτό τρόπο, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη

Μία (1) τουλάχιστον συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τον μήνα διεξάγεται υποχρεωτικά δια ζώσης στο κατάστημα της έδρας του Δήμου.

Δείτε την απόφαση της 1ης Ειδικής Συνεδρίασης κατεβάζοντάς τον ΕΔΩ.

Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες :

 • Συζητά κι αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
 • Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
 • Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές, μετά από εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής.
 • Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του.
 • Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, καθώς και για θέματα που αφορούν την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
 • Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Δημοτική Επιτροπή αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

Ο Δήμαρχος μπορεί να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος: Αρμυριώτης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Τσεκρεζής Χρήστος
Γραμματέας: Γκόντζιας Νικόλαος

1- Λούπης Νικόλαος του Χρήστου

2-Χατζηϊωάννου Άγγελος του Ιωάννη

3- Δέδες Πέτρος του Δημητρίου

4- Καλύβας Ευάγγελος (Άγγελος) του Γεωργίου

5-Πέππας Παναγιώτης του Αλεξάνδρου

6- Μίχας Ιωάννης του Γεωργίου

7- Κανελλόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου

8- Σαμπάνης Δημήτριος του Γεωργίου

9- Παπαπέτρου Ιωάννης του Κωνσταντίνου

10- Οικονομίδης Μιχαήλ του Ιωάννη

11- Τρομπούκης Χρήστος του Νικολάου

12- Παπαγιάννης Γεώργιος του Παρασκευά

13- Ντάσης Μιχαήλ του Ευαγγέλου

14- Ηλιάσκος Ευάγγελος του Καλογνωμή

15- Οικονομάκου Φαρμακίδου Άννα του Ιωάννη

16- Αρμυριώτης (Ξυλάρης) Γεώργιος του Νικολάου

17- Ντόστης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

18- Βλάχος Ιωάννης του Σταύρου

19- Κόης Σταμάτιος του Δημητρίου

20- Δήμας Ιωάννης του Γεωργίου

21- Ηλιάδου Τουρκαντώνη Ντιάνα του Ηλία

22- Κιούσης Δημήτριος του Μιχαήλ

23- Λίτσας Κωνσταντίνος του Σταματίου

24- Ρούσσης Θωμάς του Δημητρίου

25- Δημητρίου Επαμεινώνδας του Παναγιώτη

26- Μέξης Γρηγόριος του Γεωργίου

27- Καμπιώτης Διονύσιος του Ανδρέα

28- Τσεκρεζής Χρήστος του Λεωνίδα

29- Στεφανουδάκης Γεώργιος του Δημητρίου

30- Μπιλίρης Βασίλειος του Δημητρίου

31- Χρυσούλα Χριστίνα του Χρήστου

32- Δάβρης Εμμανουήλ (Μάνος) του Γεωργίου

33- Μπέλλος Βασίλειος του Δημητρίου

34- Παπαδημητρίου Χρήστος του Ιωάννη

35- Γκοντζιάς Νικόλαος του Παναγιώτη

Τοπικοί Σύμβουλοι Δήμου Ωρωπού

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΟΣ

1-Πρόεδρος Κρέμου Ευτέρπη του Γεωργίου

2- Λέκκα Γεωργία του Αθανασίου

3- Λέκκα Σοφία του Γεωργίου

4- Λιάκουρης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

5- Παπαθεοδώρου Ειρήνη(Ρένα) του Ευαγγέλου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΦΙΔΝΩΝ

1- Πρόεδρος Πάντος Δημήτριος του Νικολάου

2- Μπόρση Ελένη του Αριστείδη

3- Πάντος Ιωάννης του Κωνσταντίνου

4- Βάθης Κωνσταντίνος του Δημητρίου

5- Κραββαρίτη Αθηνά Μαρία

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΟΥ

1- Πρόεδρος Χορμοβίτης (Τζώρτζης) Δημήτριος του Γεωργίου

2- Μίχας Δημήτριος του Άγγελου

3- Βασιλάκου Βασιλική του Σωτηρίου

4- Κολιγιώργα Βασιλική του Γεωργίου

5- Γιάγκου Θεοδωροπούλου Παναγιώτα (Νότα)του Δημητρίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ

1- Πρόεδρος Βλάχου Μαρία του Μιχαήλ

2- Βλάχος Σταμάτιος του Σπυρίδωνος

3- Τσόλη Αντωνία του Κωνσταντίνου

4- Μαντάς Χρήστος του Νικολάου

5- Μπιτάκος Κωνσταντίνος του Θεμιστοκλή

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ

1- Πρόεδρος Αγγελετόπουλος Δημήτριος του Αλεξίου

2-Γκουζούνης Ευάγγελος του Γεωργίου

3- Αλεξανδροπούλου Ευαγγελία του Γεωργίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

1- Πρόεδρος Λαγός Μιχαήλ του Ιπποκράτη

2- Μίχας Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

3- Καλλή Αργυρώ του Παναγιώτη

4- Λάμπρος Γρηγόριος του Ιωάννη

5- Γραίγος Ανδρέας του Μιχαήλ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ

1- Πρόεδρος Γαβριήλ Νικόλαος του Δημητρίου

2- Πολυχρόνης Μιχαήλ του Σωτηρίου

3- Φερμελετζή Βασιλική του Ιωάννη

4- Διοματάρη Κυριακή του Ηλία

5- Παππάς Λάμπρος του Ηλία

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ

1- Πρόεδρος Λόης Θεόδωρος του Χρήστου

2- Τερζήμπαση Σπυριδούλα του Στέλλιου

3- Τοτόμη Αναστασία του Σωτηρίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

1- Πρόεδρος Ντινοδήμου Ελένη του Νικολάου

2- Κούτσουρης Χριστόφορος του Αντωνίου

3- Ξηντάρα Ελένη του Παναγιώτη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ

1- Πρόεδρος Πολίτης Αθανάσιος του Βασιλείου

2- Αλεξανδράτου Ανδριανή Ιωάννα του Γερασίμου

3- Τρανούλης Χρήστος του Θεοδώρου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΟΥΤΣΙΟΥ

1- Πρόεδρος Μπλατσιώτης Δημήτριος του Νικολάου

2- Βρούβας Μελέτιος του Αναστασίου

3- Σκουλουδάκη Μαρία του Νικολάου

4- Βάθη Γεωργία του Πέτρου

5- Κακαζάνης Αθανάσιος του Γεωργίου

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΡΩΠΟΥ

1- Πρόεδρος Μακρυγιάννης Αθανάσιος του Αποστόλου

2- Κουρούπης Λεωνίδας του Αντωνίου

3- Ρόδης Νικόλαος του Λάμπρου