Προσκλήσεις - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2023

Συνεδρίαση 26ης Σεπτεμβρίου 2023
Συνεδρίαση 18ης Σεπτεμβρίου 2023
Συνεδρίαση 6ης Iουνίου 2023
Συνεδρίαση 28ης Φεβρουαρίου 2023
Συνεδρίαση 6ης Φεβρουαρίου 2023

2022

Συνεδρίαση 29ης Ιουλίου 2022
Συνεδρίαση 31ης Μαϊου 2022

2021

Συνεδρίαση 28ης Δεκεμβρίου 2021
Συνεδρίαση 14ης Δεκεμβρίου 2021
Συνεδρίαση 22ης Νοεμβρίου 2021
Συνεδρίαση 8ης Νοεμβρίου 2021
Συνεδρίαση 28ης Ιουλίου 2021
Συνεδρίαση 30ης Ιουνίου 2021
Συνεδρίαση 13ης Απριλίου 2021

2020

Συνεδρίαση 28ης Δεκεμβρίου 2020
Συνεδρίαση 12ης Οκτωβρίου 2020
Συνεδρίαση 6ης Οκτωβρίου 2020
Συνεδρίαση 3ης Σεπτεμβρίου 2020
Συνεδρίαση 3ης Αυγούστου 2020
Συνεδρίαση 6ης Ιουλίου 2020