Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Λιμενικού Ταμείου

2020

Συνεδρίαση 07/09/2020 στις 12:00
Συνεδρίαση 08/07/2020 στις 11:00 πμ
Συνεδρίαση 24/06/2020 στις 11:00 πμ
Συνεδρίαση 26/03/2020 στις 10:00 πμ

2019

Ειδική Συνεδρίαση 20/12/2019 στις 11:00 πμ
Ειδική Συνεδρίαση 09/12/2019 στις 11:00 πμ
Συνεδρίαση 23/08/2019 στις 02:00 μμ
Συνεδρίαση 26/03/2019 στις 02:00 μμ
Συνεδρίαση 03/01/2019 στις 02:00 μμ
Συνεδρίαση 03/01/2019 στις 02:30 μμ

2018

Συνεδρίαση 03/12/2018 στις 02:00 μμ
Συνεδρίαση 02/12/2018 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 02/12/2018 στις 01:30 μμ
Συνεδρίαση 25/09/2018 στις 02:30 μμ
Συνεδρίαση 20/07/2018 στις 02:30 μμ
Συνεδρίαση 20/06/2018 στις 02:30 μμ

2017

Συνεδρίαση 29/11/2017 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 29/11/2017 στις 01:30 μμ
Συνεδρίαση 20/11/2017 στις 01:00 μμ