Κτηματολόγιο

Δ/νση :πρώην 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ (ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ), Τ.Κ. 19015 ΣΚΑΛΑ ΩΡΩΠΟΥ

Τηλέφωνο 22950-37696

Email oropos@myktima.gr

Ημέρες και ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 08:00 έως 16:00 και Τετάρτη 08:30 έως 20:30