Κ.Α.Π.Η.

Οι ηλικιωμένοι δικαιούνται να έχουν το δικό τους σημείο συνάντησης. Ο Δήμος Ωρωπού θέλοντας να προσφέρει φροντίδα στην τρίτη ηλικία αναβαθμίζει όλα τα Κ.Α.Π.Η. και μεριμνά για τη δημιουργία νέων όπου δεν υπάρχουν.

Τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. θα μπορούν ανάμεσα στα άλλα να συμμετέχουν σε διάφορες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, να υποβάλλονται σε δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και να ενισχύουν τους κοινωνικούς δεσμούς με τους συμπολίτες τους.