Αποφάσεις Δημοτικών Κοινοτήτων

Αφίδναι

Απόφαση 2022 για Διαβούλευση Ονοματοδοσίας Ιπποκράτειος Πολιτεία

Νέα Παλάτια

Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 15/04/2016
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 11/03/2016
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 19/10/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 21/08/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 25/05/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 06/03/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 10/02/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Ν.Παλατίων 14/09/2015

Μαρκόπουλο

Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Μαρκόπουλου 29/06/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Μαρκόπουλου 12/06/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Μαρκόπουλου 27/05/2015
Πινάκιο Αποφάσεων Συνεδρίασης Δημ.Κοινότητας Μαρκόπουλου 29/04/2015