Προσκλήσεις - Δημοτικό Συμβούλιο

2024

Συνεδρίαση 27/06/2024 στις 20:00
Έκτακτη Συνεδρίαση 20/06/2024 στις 14:00
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 28 Ιουνίου 2024,ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00
Κατεπείγουσα δια περιφοράς Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί τηλεφωνικώς στις 28 Μαΐου 2024 και από ώρα 11:00 έως 12:00
Συνεδρίαση 22/05/2024 στις 14:00
Συνεδρίαση 09/05/2024 στις 14:00
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 25/04/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00
Συνεδρίαση 18/04/2024 στις 15:00
Συνεδρίαση 07/06/2024 στις 14:00
Συνεδρίαση 04/04/2024 στις 19:00
Συνεδρίαση 06/03/2024 στις 19:00
Συνεδρίαση 04/03/2024 στις 19:00
Συνεδρίαση 29/02/2024 στις 18:30
Συνεδρίαση 23/02/2024 στις 19:30
Συνεδρίαση 23/02/2024 στις 19:00
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 19/02/2024.
Πρόσκληση Ειδικής Συνεδρίασης Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής στις 27/02/2024 και ώρα 18:00
Συνεδρίαση 19/02/2024 στις 18:45
Συνεδρίαση 19/02/2024 στις 18:00
Συνεδρίαση 14/02/2024 στις 18:00