Προϋπολογισμός

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2011

Περίληψη Προϋπολογισμού 2011
Έγκριση απογραφής της περιουσίας του Δήμου - Ισολογισμός έναρξης 1/1/2011