Προσκλήσεις - Οικονομική Επιτροπή

2023

Συνεδρίαση 21ης Μαρτίου 2023
Συνεδρίαση 14ης Μαρτίου 2023
Συνεδρίαση 8ης Μαρτίου 2023
Συνεδρίαση 28ης Φεβρουαρίου 2023
Έκτακτη Συνεδρίαση 24ης Φεβρουαρίου 2023
Συνεδρίαση 21ης Φεβρουαρίου 2023
Συνεδρίαση 15ης Φεβρουαρίου 2023
Συνεδρίαση 31ης Ιανουαρίου 2023
Συνεδρίαση 25ης Ιανουαρίου 2023
Συνεδρίαση 17ης Ιανουαρίου 2023
Συνεδρίαση 11ης Ιανουαρίου 2023

2022

Συνεδρίαση 27ης Δεκεμβρίου 2022
Συνεδρίαση 21ης Δεκεμβρίου 2022
Συνεδρίαση 19ης Δεκεμβρίου 2022
Συνεδρίαση 14ης Δεκεμβρίου 2022
Συνεδρίαση 7ης Δεκεμβρίου 2022
Έκτακτη Συνεδρίαση 26ης Νοεμβρίου 2022
Συνεδρίαση 23ης Νοεμβρίου 2022
Συνεδρίαση 15ης Νοεμβρίου 2022
Συνεδρίαση 9ης Νοεμβρίου 2022