Προσκλήσεις - Δημοτικό Συμβούλιο

2023

Συνεδρίαση 23/03/2023 στις 19:00
Συνεδρίαση 28/02/2023 στις 19:30
Συνεδρίαση 22/02/2023 στις 19:00
Συνεδρίαση 15/02/2023 στις 19:00
Έκτακτη Συνεδρίαση 06/02/2023 στις 10:00 πμ
Συνεδρίαση 13/01/2023 στις 19:00

2022

Συνεδρίαση 28/12/2022 στις 19:30
Συνεδρίαση 28/12/2022 στις 18:00
Συνεδρίαση 15/12/2022 στις 19:00
Συνεδρίαση 01/12/2022 στις 19:00
Συνεδρίαση 25/11/2022 στις 19:00
Συνεδρίαση 13/10/2022 στις 19:00
¨Εκτακτη Συνεδρίαση 03/10/2022 στις 11.00
Συνεδρίαση 30/08/2022 στις 19:30
Συνεδρίαση 08/08/2022 στις 19:30
Συνεδρίαση 03/08/2022 στις 19:00
Συνεδρίαση 18/07/2022 στις 19:30
Συνεδρίαση 05/07/2022 στις 19:30
Συνεδρίαση 28/06/2022 στις 19:30
Συνεδρίαση 28/06/2022 στις 19:30