Προσκλήσεις - Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

2020

Συνεδρίαση 30ης Ιουνίου 2020
Συνεδρίαση 15ης Ιουνίου 2020
Συνεδρίαση 21ης Ιανουαρίου 2020

2019

Συνεδρίαση 26ης Φεβρουαρίου 2019

2018

Συνεδρίαση 16ης Οκτωβρίου 2018
Συνεδρίαση 9ης Ιουλίου 2018
Συνεδρίαση 25ης Ιουνίου 2018
Συνεδρίαση 16ης Φεβρουαρίου 2018

2017

Συνεδρίαση 19ης Δεκεμβρίου 2017
Συνεδρίαση 21ης Νοεμβρίου 2017
Συνεδρίαση 18ης Οκτωβρίου 2017
Συνεδρίαση 11ης Ιουλίου 2017
Συνεδρίαση 20ης Ιουνίου 2017
Συνεδρίαση 6ης Απριλίου 2017
Συνεδρίαση 22ης Φεβρουαρίου 2017

2016

Συνεδρίαση 26ης Σεπτεμβρίου 2016
Συνεδρίαση 26ης Ιουλίου 2016
Συνεδρίαση 7ης Ιουνίου 2016
Συνεδρίαση 10ης Μαίου 2016
Συνεδρίαση 15ης Φεβρουαρίου 2016