ΑΙΤΗΣΕIΣ / ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ/ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΣΧΟΛ.ΕΤΗ:2024-25 Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΓΕΙ 14/05/24 ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 10/06/24. ΜΑΙΟΥ 2024

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ωρωπού ορίζεται από 14 Μαΐου 2024 έως και 10 Ιουνίου 2024 (ώρα 24:00).

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο site : poloropos.intellisoft.gr , όπου θα υπάρχει και οδηγός βοήθειας εγγραφής. Στο συγκεκριμένο site θα γίνεται η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά τα οποία θα επισυνάπτονται σε ηλεκτρονική μορφή pdf. Επίσης σε έντυπη μορφή θα κατατίθενται στους κατά τόπους Παιδικούς Σταθμούς εντός του παραπάνω διαστήματος με εκτυπωμένη την αίτηση και υπογεγραμμένη από τους γονείς .

Σε περίπτωση μη υποβολής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται εκτός από την περίπτωση φορολογικής δήλωσης κατά την οποία υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση . Η φορολογική δήλωση θα υποβάλλεται σε 2ο χρόνο .

Οι θέσεις των Παιδικών Σταθμών θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από τους επιλεχθέντες του προγράμματος ΕΣΠΑ «Πρόγραμμα προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» ( σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόγραμμα) . Εν συνεχεία θα αναρτηθεί πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που έχουν θεσπιστεί από τον φορέα. Οι επανεγγραφές θα αξιολογούνται κανονικά με όλες τις αιτήσεις .

Αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν επιλέγονται στο σταθμό επιλογής, λόγω πλήρωσης θέσεων θα παραπέμπονται σε σταθμό με κενές θέσεις ή θα θεωρούνται επιλαχόντες.
Η ενημέρωση των γονέων για τα τελικά αποτελέσματα θα γίνει από τις υπηρεσίες μας ( μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ) τηλεφωνικώς και μέσω ανάρτησης σχετικών πινάκων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

ΠΡΟΣΟΧΗ / ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

  • Η  ∆ιεύθυνση e-mail που δηλώνετε για την εγγραφή στην Πλατφόρμα οφείλει να είναι έγκυρη και προσωπική. Σε αυτή θα αποστέλλονται από τη ∆ιεύθυνση των Βρεφονηπιακών Σταθμών όλες οι ενημερώσεις σχετικά με τις Αιτήσεις.
  • Πληροφόρηση που άπτεται της διαδικασίας, θα  πραγματοποιείται  στο τηλέφωνο :2295052444 & στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oropos.gov.gr 
  • Για τα δικαιολογητικά χρησιμοποιήστε τις αντίστοιχες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.  Π.χ.  το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης  από https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase,  η υπεύθυνη δήλωση από  https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses,  η  κατάσταση ενσήμων από  www.efka.gr
  • Δικαιολογητικά εδώ
  • Βεβαίωση Υγείας του Βρέφους ή του Νηπίου από παιδίατρο εδώ
  • Κατάλογος Παιδικών/Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ωρωπού εδώ

 

Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΗ από 14 Μαΐου 2024 έως και 03 Ιουνίου 2024, ώρα 24:00.