ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ Η ΔΙΕΛΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 4 ΚΑΙ 5.

politiki_prostasia_2024_banner

Την εφαρμογή του Μέτρου απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση (όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.998/1979 (Α’289)) της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, τις ημέρες εκείνες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4 (πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού) στις οδούς περιοχές όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.

Η απαγόρευση αφορά στην ημέρα πρόβλεψης και ενεργοποιείται άμεσα σε κάθε περίπτωση που εκδίδεται από το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα για πρόβλεψη κινδύνου από πολύ υψηλή (κατηγορία 4) έως κατάσταση συναγερμού. Οο ημερήσιος χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς δημοσιεύεται στην αρχική σελίδα του ιστότοπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Οι ανωτέρω απαγορεύσεις δεν καταλαμβάνουν πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές που αναφέρονται στον πίνακα, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου, με την επιφύλαξη της δυνατότητας επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Για κάθε παράβαση της απαγόρευσης της παρούσας απόφασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της απόφασης απαγόρευσης και τη βεβαίωση του προστίμου, ορίζονται τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Δασικής Υπηρεσίας και της Δημοτικής Αστυνομίας.

Κατηγορία 3 (Υψηλή), Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλή), Κατηγορία 5 (Κατάσταση συναγερμού)

ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Δ.Ε. ΩΡΩΠΟΥ (Κατηγορία 4 & 5)
1. Δρόμος προς πρώην Χωματερή Μαλακάσας περιοχή Σαραντάρι
2. Προς Νέα Δεξαμενή Ωρωπού

Δ.Ε. ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ (Κατηγορία 5)
Από Συκάμινο προς Αγ. Ελεούσα

Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ
1. Στην περιοχή Αγκώνα από διασταύρωση Γιασεμιών και Αυγής, προς πρώην χωματερή Καλάμου (Κατηγορία 5)
2. Από Σαλαμίδι προς Αμφιάρειο (Κατηγορία 4 & 5)
3. Προς όλους τους δρόμους της θέσης «Τριάδες» (Κατηγορία 4 & 5)
4. Από Μετόχι Ρη προς Αγκώνα (Κατηγορία 4 & 5)
5. Από Μετόχι Ρη προς Τριάδες (Κατηγορία 4 & 5)
6. Από Μετόχι Ρη προς Ούλμπερι (Κατηγορία 4 & 5)
7. Από γήπεδο Καλάμου προς Μουσείο Φαέθων (Κατηγορία 4 & 5)

Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ (Κατηγορία 4 & 5)
Από Σφενδάλη προς Αγ. Μερκούριο

Δ.Ε. ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ (Κατηγορία 4 & 5)
1. Από Πολυδένδρι προς Πυροφυλάκιο Μαυρινόρα
2. Η οδός από πρώην χωματερή Καπανδριτίου προς Πολυδένδρι της Δ.Ε. Καπανδριτίου

Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΑ (Κατηγορία 4 & 5)
1. Σε όλους τους δρόμους των θέσεων «Μεγάλη Βρύση» και «Αντλιοστάσιο»
2. Στο δρόμο ο οποίος έχει αφετηρία από τη γεώτρηση υδροδότησης της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνα, στη θέση «Σκάλεζα» και δια μέσω των περιοχών «Βίλλια» και «Μπρέντεζα» των διοικητικών ορίων του, που καταλήγει στην Δημοτική Ενότητα Μαλακάσας.

Υπενθυμίζεται πως η αντιπυρική περίοδος αρχίζει την 1η Μαΐου 2024 και διαρκεί έως 30 Οκτωβρίου 2024.