ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Πρόγραμμα Εκλογής Δημοτικών Εκλογών στις 08-10-2023 & τυχόν επαναληπτικών στις 15-10-2023.