ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι οι  υπηρεσίες  του Δήμου Ωρωπού δεν ζητούν τηλεφωνικά  στοιχεία τραπεζικού λογ/μού εταιρειών καθώς και τηλεφωνικό αριθμό VIBER για "ταυτοποίηση", προκειμένου να προβούν σε ταμειακές συναλλαγές.

Σας εφιστούμε την προσοχή διότι το αναφερόμενο αποτελεί προσπάθεια εξαπάτησης.