ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Ο Δήμος Ωρωπού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα δύο (62) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Ωρωπού.

Οι αιτήσεις για πρόσληψη προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων έτους 2023-2024 ξεκινούν από την επομένη της ανάρτησης της ανακοίνωσης και για δέκα εργάσιμες ημέρες, πιο συγκεκριμένα από αύριο Τρίτη 8-8-2023 έως και Τρίτη 22-8-2023 έως και τις 15.00, σύμφωνα με την υπ.αριθμ.πρωτ. 18015/7-8-23 ανακοίνωση που είναι αναρτημένη στο link.

Σχετικά έγγραφα:

1. Παράρτημα

2.Έντυπο Αίτησης