ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) για τη σύμβαση με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ ».

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 192196

Κωδικός CPV: 37450000-7

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ -Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου κ.α.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ., Δ/ΝΣΗ ΤΥ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των συνοικιακών χώρων άθλησης και αναψυχής του Δήμου Ωρωπού έτσι ώστε περισσότεροι χρήστες των χώρων αυτών να έχουν την δυνατότητα να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν με ασφάλεια.

προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 957.296,66

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2023-05-04

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2023-06-09

Για να δείτε τα έγγραφα του διαγωνισμού δείτε το link με αναζήτηση Α/Α διαγωνισμού: 192196