ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 14676/8.8.22