ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Ενημερώνουμε τους γονείς ότι στους Δημ.Παιδικούς Σταθμούς θα εγγράφονται παιδιά από την βρεφική ηλικία των 18 μηνών έως την εγγραφή τους στην προσχολική εκπαίδευση.Οι αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο 1/9/22-31/7/23 θα ξεκινήσουν στις 10/05/22

Οι αιτήσεις εγγραφών για την περίοδο από 1/9/2022 έως 31/7/2023 θα ξεκινήσουν τη Τρίτη 10/5/2022 και θα λήξουν τη Τρίτη 31/5/2022. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο site: poloropos.intellisoft.gr, όπου θα υπάρχει και οδηγός βοήθειας εγγραφής. Στο συγκεκριμένο site θα γίνεται ΜΟΝΟ η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς εντός του παραπάνω διαστήματος με εκτυπωμένη την αίτηση και υπογραμμένη από τους γονείς. Σε περίπτωση μη υποβολής όλων  των απαραίτητων δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται.

Οι θέσεις των Παιδικών Σταθμών θα καλυφθούν κατά προτεραιότητα από τους επιλεχθέντες του προγράμματος ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (σε περίπτωση που συνεχιστεί το πρόγραμμα).  Εν συνεχεία θα αναρτηθεί πίνακας κατάταξης σύμφωνα με τα κριτήρια μοριοδότησης που έχουν θεσπιστεί από τον φορέα.Οι επανεγγραφές θα αξιολογούνται κανονικά με όλες τις αιτήσεις.

Αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια αλλά δεν επιλέγονται στο σταθμό επιλογής, λόγω πλήρωσης θέσεων, θα παραπέμπονται σε σταθμό με κενές θέσεις ή θα θεωρούνται επιλαχόντες.

Η ενημέρωση των γονέων για τα τελικά αποτελέσματα (ΕΣΠΑ – Παιδικών Σταθμών) θα γίνει από τις υπηρεσίες μας (μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ) τηλεφωνικός και μέσω ανάρτησης σχετικών πινάκων στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Για να πραγματοποιήσετε ηλεκρονικά την αίτησή σας μπείτε στο link εδώ.

Δείτε τα σχετικά αρχεία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα link:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 17_3_2022

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (μόνο ηλεκτρονικά στο link εδώ.)

ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ