Προσκλήσεις - Τοπικών Συμβουλίων

2021

Αφίδναι - Συνεδρίαση 30/05/2021
Μαλακάσα - Συνεδρίαση 31/03/2021
Αφίδναι - Συνεδρίαση 20/03/2021
Αφίδναι - Συνεδρίαση 12/03/2021
Αφίδναι - Συνεδρίαση 02/03/2021

2019

Αφίδναι - Συνεδρίαση 19/12/2019
Αφίδναι - Συνεδρίαση 17/10/2019
Μαρκόπουλο - Πρόσκληση Συνεδρίασης 26ης Φεβρουαρίου 2019
Αφίδναι - Συνεδρίαση 12/02/2019

2018

Αφίδναι - Συνεδρίαση 14/12/2018
Αφίδναι - Συνεδρίαση 06/11/2018
Μαρκόπουλο - Πρόσκληση Συνεδρίασης 11ης Σεπτεμβρίου 2018
Μαρκόπουλο - Πρόσκληση Συνεδρίασης 3ης Ιουλίου 2018
Νέα Παλάτια - Συνεδρίαση 27ης Ιουνίου 2018
Αφίδναι - Συνεδρίαση 22/06/2018
Νέα Παλάτια - Συνεδρίαση 11ης Μαίου 2018
Μαρκόπουλο - Πρόσκληση Συνεδρίασης 25ης Απριλίου 2018

2017

Αφίδναι - Συνεδρίαση 22/12/2017
Αφίδναι - Συνεδρίαση 18/07/2017
Αφίδναι - Συνεδρίαση 09/06/2017