Προσκλήσεις Συνεδριάσεων Λιμενικού Ταμείου

2017

Συνεδρίαση 09/10/2017 στις 01:00 μμ
Ακύρωση Συνεδρίασης 09/10/2017 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 02/10/2017 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 28/06/2017 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 02/06/2017 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 09/05/2017 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 03/05/2017 στις 01:30 μμ
Συνεδρίαση 03/05/2017 στις 01:00 μμ
Συνεδρίαση 03/05/2017 στις 02:00 μμ
Συνεδρίαση 03/05/2017 στις 02:30 μμ
Συνεδρίαση 20/03/2017 στις 18:00
Συνεδρίαση 28/02/2017 στις 18:00
Συνεδρίαση 30/01/2017 στις 18:00

2016

Συνεδρίαση 28/12/2016 στις 18:00
Συνεδρίαση 22/11/2016 στις 18:00
Συνεδρίαση 15/11/2016 στις 18:00
Συνεδρίαση 29/08/2016 στις 12:00
Έκτακτη Συνεδρίαση 05/08/2016 στις 12:00
Έκτακτη Συνεδρίαση 02/06/2016 στις 14:00
Έκτακτη Συνεδρίαση 05/05/2016 στις 13:00