Πρόσκληση για την κατανομή των χώρων υπαίθριας προεκλογικής προβολής από τον Δήμο Ωρωπού.

Ο Δήμαρχος  Ωρωπού,  Γεώργιος Γιασημάκης προσκαλεί τους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων, των συνασπισμών πολιτικών κομμάτων, των συνδυασμών υποψηφίων και των Επιτροπών Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220) που μετέχουν στις ευρωεκλογές που θα γίνουν την Κυριακή 9 Ιουνίου του 2024, σε κοινή σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις  17 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στο Δημαρχείο Ωρωπού, με θέμα:

«Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που παραχωρούνται από τα Δημοτικά Συμβούλια στα πολιτικά κόμματα,  τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης του άρθρου 10 του ν. 4023/2011 (Α΄220), για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών».