ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ για "Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής εν όψει εκλογών α΄και β΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για την προεκλογική προβολή των συνδιασμών καθώς και άλλων λεπτομερειών σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 8481/10".

Προσκαλεί τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψηφίων περιφερειαρχών ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών, σε κοινή σύσκεψη την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημαρχείο Ωρωπού,  (γραφείο Δημάρχου ) (Λεωφ. Χαλκουτσίου  50, Ωρωπός).  με θέμα «Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής από τα δημοτικά συμβούλια εν όψει εκλογών α΄και β΄ βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης για την προεκλογική προβολή τους, καθώς και άλλων λεπτομερειών σύμφωνα με την απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 8481/10.02.2022(ΦΕΚ 674/15.02.2022)».

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι που θα συμμετέχουν να είναι διαπιστευμένοι από τον επικεφαλής της  περιφερειακής τους παράταξης.

Η παρούσα πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και να συνταχθεί δελτίο τύπου προκειμένου να καταστεί εφικτή η μέγιστη δυνατή δημοσιοποίηση αυτής.

                                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠ.ΓΙΑΣΗΜΑΚΗΣ