ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΝ 5-8-2021 ΣΤΟN ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ".

ΑΑ Συστήματος: 202250

Κωδικός CPV: 45246400-7

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α1, ΟΜΑΔΑ Α2, ΟΜΑΔΑ Α3, ΟΜΑΔΑ Α4, ΟΜΑΔΑ Β1, ΟΜΑΔΑ Β2, ΟΜΑΔΑ Γ1, ΟΜΑΔΑ Γ2, ΟΜΑΔΑ Γ3

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική (Anatoliki Attiki)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΤΗΝ 05/08/2021 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ

Χρηματοδοτήσεις: ΠΔΕ - Εθνικό Σκέλος/64.7333.0013

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 4.000.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21-07-2023 14:20:05

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 07-08-2023 16:00:00

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα κάντε κλικ εδώ με αναζήτηση Α/Α διαγωνισμού 202250