ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ.

Φέρεται σε γνώση κάθε ενδιαφερομένου ότι η Περιφέρεια Αττικής διαβίβασε στον Δήμο μας την μελέτη οριοθέτησης – διευθέτησης των ρεμάτων που εκπονήθηκε στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο : « ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΩΠΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ »(Σχετ. :To με αριθμ. πρωτ. 857107/11-07-2023 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων ).

Το παραπάνω έγγραφο συνοδευόμενο από τα τοπογραφικά διαγράμματα (οριζοντιογραφίες) οριοθέτησης και διευθέτησης των ρεμάτων αναρτάται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.3 του άρθρου 3 του Ν. 4258/2014 ‘ Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» .
Τυχόν ενστάσεις – αντιρρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης μπορούν να υποβληθούν εντός 15 ημερών από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ωρωπού .

Για να δείτε την ανακοίνωση κάντε κλικ εδώ

Για να δείτε τους χάρτες κάντε κλικ εδώ.