ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, στο πλαίσιο της ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ από το ΕΠ ΕΠΑνΕΚ , Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

AMEA 2023

Σας ενημερώνουμε σχετικά με τη χρήση του εξοπλισμού της πράξης με  τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, στο πλαίσιο της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑμΕΑ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ», ΜΙS 5029559 που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», τα κάτωθι:

  • στις παραλίες του Δήμου Ωρωπού έχουν τοποθετηθεί μη μόνιμοι εξοπλισμοί προσβασιμότητας ΑμΕΑ   και αντίστοιχα τα κάτωθι καταστήματα διαθέτουν χειριστήριο προς εξυπηρέτηση σας:

         1. κατάστημα  Santa Maria  στην παραλία πηγαδάκια Χαλκουτσίου
         2. κατάστημά Cocobeach  στην παραλία Μαρκόπουλου
         3. κατάστημα Le Prince  στην παραλία Αγ. Αποστόλων
         4. κατάστημα Αgκona Beach Bar στην παραλία Αγκώνας

  •  Μπορείτε να ζητήσετε σχετική  βοήθεια από τους  ναυαγοσώστες που βρίσκονται στους αντίστοιχους ναυαγοσωστικούς πύργους σε όλες τις παραλίες.
  • Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί δικό σας χειριστήριο  (επιβαρύνεστε μόνο με τα έξοδα αποστολής), θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο παρακάτω σύνδεσμο:
    https://seatrac.gr/el/account/eggrafi/