Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δήλωση συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη στη θρησκευτική εορτή του Προφήτη Ηλία Δήμου Ωρωπού έτους 2023.

Ο Δήμος Ωρωπού στα πλαίσια διοργάνωσης της εμποροπανήγυρης 2023, καλεί τους ενδιαφερόμενους να  υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και τη Πέμπτη 13-07-2023, στο Δήμου Ωρωπού (τις εργάσιμες ημέρες και ώρες).
***Πέραν της καθορισμένης ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων η οποία θα αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής, δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.
Η εμποροπανήγυρη του Προφήτη Ηλία έτους 2023, θα είναι πενθήμερης διάρκειας, με ημερομηνία έναρξης από 19 Ιουλίου (Τετάρτη) έως και 23 Ιουλίου 2023 (Κυριακή). Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων από τους μικροπωλητές θα ξεκινήσει στις 17 Ιουλίου 2023 (Δευτέρα) και ώρα 8.00 π.μ.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

 • Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία αναφέρονται αναλυτικά και στην αίτηση
 • συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση είναι τα εξής:
 • Βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας
 • Άδεια Λαϊκής Αγοράς
 • Στάσιμου Εμπορίου ή Άδεια Πλανόδιου
 • Άδεια χειροτέχνη- Καλλιτέχνη
 • Βιβλιάριο υγείας (εφόσον πρόκειται για πώληση τροφίμων και ποτών )
 • Πιστοποιητικό υγείας του πωλητή (εφόσον πρόκειται για τρόφιμα)
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Άδεια διαμονής σε ισχύ (κατά περίπτωση)
 • Βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας οχήματος από το Υγειονομικό (για καντίνες, κλπ. Τροχήλατες συσκευές παρασκευής μικρογευμάτων π.χ. λουκουμάδες)
 • Εξουσιοδότηση στην περίπτωση που η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον ίδιo τον ενδιαφερόμενο.

ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΤΗΛ:  22950 32376