ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΩΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ.

Την 30η του μηνός Μαϊου του έτους 2023, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 12 μεσημβρινή, θα
διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος
απλής χρήσης αιγιαλού.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε τα σχετικά έντυπα εδώ.

Πληροφορίες : στην ΔΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τηλ:  22950 32376