ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία με τίτλο : «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ».

Αριθμός / Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 191589

Κωδικός CPV: 92332000-7

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Υπηρεσίες λουτρικών εγκαταστάσεων παραλιών

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 2023»

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 199.750,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2023-04-25

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2023-05-09

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ με αναζήτηση Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 191589