ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο : «Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών διαφόρων τύπων για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως».

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 189170

Κωδικός CPV: 34350000-5

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Προμήθεια Ελαστικών - Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, ., Δ/ΝΣΗ ΤΥ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Προμήθεια και τοποθέτηση καινούριων ελαστικών διαφόρων τύπων για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 213.508,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2023-04-04

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2023-04-20

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ με αναζήτηση Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 189170