ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο : «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ»

Αρ.Διακήρυξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ»

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 185557

Κωδικός CPV: 31681500-8,32440000-9,34430000-0,48781000-6,50111100-7,51612000-5,71356300-1,79341400-0,79342200-5,79993100-2,80533100-0

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Πακέτα λογισμικού διαχείρισης συστημάτων,Ποδήλατα,Συσκευές φόρτισης,Τερματικά και εξοπλισμός τηλεμετρίας κλπ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Τόπος Παράδοσης: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΩΡΩΠΟΥ» Αρ. Διακ.5880/27-03-2023

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 199.825,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2023-03-27

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2023-05-02

Για να δείτε τα σχετικά έγγραφα της διακήρυξης κάντε κλικ εδώ με αναζήτηση Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 185557