ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ κατά την παρ.2γ του αρθρ.32 του Ν.4412/16 για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ με τίτλο: «Έκτακτες ασφαλτοστρώσεις και βελτιώσεις οδών πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών περιοχών Δήμου Ωρωπού».