ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ»

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΑ Συστήματος: 195268

Κωδικός CPV: 45233142-6

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική (Anatoliki Attiki)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Χρηματοδοτήσεις: Τακτικός Προϋπολογισμός/30.7333.0001

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 300.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-01-2023 12:24:11

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 23-01-2023 09:00:00.

Δείτε τα λοιπα έντυπα του  διαγωνισμού στο link με αναζήτηση Α/Α διαγωνισμού 195268.