ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ - ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ».

Συνοπτικός Τίτλος/Αρ. Διακήρυξης: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ - ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

ΑΑ Συστήματος: 189757

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΟΜΑΔΑ Α': ΕΡΓΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ, ΟΜΑΔΑ Β' : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩΔΟΜΗΣ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Τοποθεσίες Έργου: EL305 - Ανατολική Αττική (Anatoliki Attiki)

Τίτλος Έργου/Μελέτη: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΩΠΟΥ-ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ

Χρηματοδοτήσεις: Συγχρηματοδότηση (εκτός ΕΣΠΑ)

Συνολικός Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ): 1.000.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11-11-2022 13:33:29

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 28-11-2022 16:00:00

Για να δείτε τα δημοσιευμένα έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό δείτε το link με ΑΑ Συστήματος 189757.