ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ.

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 176127

Κωδικός CPV: 09100000-0

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καύσιμα_DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,Καύσιμα_DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ,Καύσιμα_ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 5.058.045,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04/11/2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12/12/2022

Για να δείτε τα λοιπαά στοιχεία του διαγωισμού δείτε στο link με α/α διαγωνισμού 176127