ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ του ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.

Αρ.Διακήρυξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ- ΑΡ. ΔΙΑΚ. 18257/06-10-2022

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 173638

Κωδικός CPV: 03221200-8,15110000-2,15800000-6,15811500-1

Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Γαλακτοκομικά προϊόντα,Διάφορα προϊόντα διατροφής,Κρέας,Οπωροκηπευτικά,Παρασκευασμένα προϊόντα άρτου.

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ & ΤΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 107.515,20

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 2022-10-07

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 2022-10-28

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ με Α/Α Συστήματος: 173638.