ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου με τίτλο:"ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ".

Αρ.Διακήρυξης: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΝΟΙΚΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 169964

Κωδικός CPV: 37450000-7

Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ, Δ/ΝΣΗ ΤΥ

Αντικείμενο Διαγωνισμού: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των συνοικιακών χώρων άθλησης και αναψυχής του Δήμου Ωρωπού έτσι ώστε περισσότεροι χρήστες των χώρων αυτών να έχουν την δυνατότητα να αθληθούν και να ψυχαγωγηθούν με ασφάλεια. Οι χώροι αυτοί, είναι στην πλήρη κυριότητα του Δήμου Ωρωπού.

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 806.451,61

Ημερομηνία Δημοσίευσης:05-08-2022

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 12-09-2022

Δείτε τα σχετικά αρχεία εδώ με Α/Α Συστήματος: 169964.