ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΟΔΟΜΑΤΟΔΟΣΙΑΣ ΟΔΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ .

ip_2022

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να εκθέσετε τις απόψεις σας επί της ονοματοδοσίας των οδών του Οικισμού της Ι.Π. έως 31/07/2022, μόνο ηλεκτρονικά στο email: info@oropos.gov.gr

Δείτε τους χάρτες στα links εδώ & εδώ

Αιτιολογική Έκθεση.
Ο οικισμός Ιπποκράτειος Πολιτεία εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης με το από 23-11-1977 Π.Δ. ΦΕΚ 482Δ/1977. Μετά την ένταξη άρχισε η κατασκευή των έργων υποδομής.
Διανοίχθηκε το μεγαλύτερο μέρος των οδών που προβλέπονται από το εγκεκριμένο Ρυμοτομικό Σχέδιο. Στα 1876 οικόπεδα που έχουν δημιουργηθεί έχουν ήδη ανεγερθεί πάνω από 600 κατοικίες, όπου κατοικούν 1.000 και πλέον μόνιμοι κάτοικοι. Για την εύρυθμη λειτουργία του οικισμού απαιτείται να δοθούν ονόματα στους δρόμους στις οδούς, είτε αυτές είναι διανοιγμένες, είτε πρόκειται να διανοιγούν σε εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου.
Η πρόταση ονοματοδοσίας που υποβάλλεται προς έγκριση έχει συνταχθεί με τις ακόλουθες γενικές κατευθύνσεις.
Κατά γειτονίες να υπάρχει ομοιομορφία στα ονόματα των οδών. Συγκεκριμένα.
Η βόρεια γειτονιά : Έχει ονόματα αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων και ορισμένων Ιατρών διεθνούς αναγνώρισης ( Κιουρή , Φλέμινγκ .κλπ.).
Οι μεσαίες γειτονιές : Κατά ομάδες έχουν ονόματα από την Ελληνική Μυθολογία και ονόματα σύγχρονων Ελλήνων Ποιητών ( Σεφέρη, Καβάφη, Παλαμά, κλπ. ).
Οι νότιες γειτονιές. Κατά ομάδες έχουν ονόματα Ελληνικών βουνών και Ελληνικών ποταμών.
Τέλος στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικισμού σε δευτερεύουσες οδούς, έχουν δοθεί ονόματα 10 πρωτεργατών, που πρωτοστάτησαν στην δημιουργία της Ιπποκρατείου Πολιτείας. Όλοι οι πρωτεργάτες δεν βρίσκονται σήμερα στην ζωή ( Σταμπολίτης, Αναγνωστάκης, Βάθης, κλπ. )
Οι κεντρικοί δρόμοι του οικισμού έχουν μεγάλο μήκος και διέρχονται από πολλές διαφορετικές γειτονιές με διαφορετικές ομάδες ονομάτων. Για να μην υπάρξει σύγχυση, διατηρούν το ίδιο όνομα σε όλο το μήκος τους