Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

2021

Πινάκιο Αποφάσεων 36ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 35ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 34ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 33ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 32ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 31ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 30ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 29ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 28ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 27ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 26ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 25ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 24ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 23ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 22ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 21ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 20ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 19ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 18ης Συνεδρίασης 2021
Πινάκιο Αποφάσεων 17ης Συνεδρίασης 2021