Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

2021

Πινάκιο Συνεδρίασης 10/11/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 05/10/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 15/09/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 04/08/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 28/07/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 17/07/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 15/07/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 24/06/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 18/06/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 17/06/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 09/06/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 19/05/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 06/05/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 20/04/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 09/04/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 03/03/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 03/03/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 09/02/2021
Πινάκιο Συνεδρίασης 19/01/2021

2020

Πινάκιο Συνεδρίασης 29/12/2020