Τοπικό Συμβούλιο Μαρκόπουλου

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Μαρκόπουλο  Ωρωπού : 18/4/2013
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                      Αριθ. Πρωτ. :  5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

              Σας προσκαλούμε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  που θα γίνει την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 στην Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου,  προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με το παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ 1ον : Παραχώρηση Κοινοτικού Ιατρείου Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου άνευ τιμήματος, στον Ιατρό (Γενικός Ιατρός) Κο Ντίνα Άγγελο, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                  Μαρκόπουλο Ωρωπού : 29/10/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗTΑ                        Αριθ. Πρωτοκ. :  40
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου
Προς τον Κο ______________________________

_______
Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου

                      Σας προσκαλούμε την 2α του μηνός Νοεμβρίου έτους 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τα παρακάτω
θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον : Προμήθεια εβδομήντα (70) φωτιστικών σωμάτων με μπράτσα και τοποθέτηση τους, από διασταύρωση παραλίας (φανάρια) έως οικισμό Ζενίθι, καθώς και στον οικισμό Ν. Λεβύσι.
ΘΕΜΑ 2ον : Παραχώρηση χώρου άνευ χρημάτων στον υπόγειο χώρο πολυκατοικίας «Μανέτα» στην φιλοζωϊκή Καλάμου, για δυο έτη.
ΘΕΜΑ  3ον : Βάψιμο της μάντρας του Νεκροταφείου εξωτερικά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                    Μαρκόπουλο Ωρωπού : 16/8/2012
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ                          Αριθ. Πρωτοκ. :   37
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου
Προς τον Κο
Σύμβουλο Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου

Σας προσκαλούμε την 21η του μηνός Αυγούστου έτους 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με το παρακάτω θέμα:

"Χορήγηση αδείας προέγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας «ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ» ΤΑ ΑΗΔΟΝΑΚΙΑ Α.Ε."

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΥΡ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Μαρκόπουλο Ωρωπού : 8/6/2012
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                           Αριθ. Πρωτ. :  27
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός Ιουνίου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην Δημοτική Κοινότητα προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ον: Ασφαλτόστρωση δρόμου από Ν.Λεβύσι έως Κοσκίνα και από Ν.Λεβύσι έως Σίθι.
ΘΕΜΑ 2ον : Επισκευή δρόμου λόγω καθίζησης στον οικισμό Μαυροσουβάλα
και εντός του χωριού Μαρκοπούλου κοντά στην οικία Ευσταθίου Θωμά και Ευσταθίου Ιωάννη.
ΘΕΜΑ 3ον : Καθορισμός δύο (2) θέσεων λειτουργίας περιπτέρων στην Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου Ωρωπού.
ΘΕΜΑ 4ον : Ονομασία οδών και πλατειών καθώς και αρίθμηση των ακινήτων της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού Δήμου Ωρωπού.
ΘΕΜΑ 5ον : Μονοδρόμηση δρόμου από οικία Ζαχαράτου Πέτρου μέχρι εκκλησάκι Αγ.Νικολάου θέση Χύμα-Γεφυράκι.
ΘΕΜΑ 6ον : Απαγόρευση στάθμευσης των πούλμαν στον παραλιακό δρόμο Αγ.Αποστόλων - Σκάλας Ωρωπού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Μαρκόπουλο Ωρωπού : 27/4/2012
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                           Αριθ. Πρωτ. :  21
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σας προσκαλούμε την 2α του μηνός Μαϊου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Δημοτική Κοινότητα προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ον:  Παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στους καταστηματάρχες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων έτους 2012.
ΘΕΜΑ 2ον : Παραχώρηση του οικογενειακού τάφου από τον Πάτερ Τραϊφόρο Αναστάσιο για τον ενταφιασμό του KOPANI DENIS.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Μαρκόπουλο  Ωρωπού : 6/4/2012
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                            Αριθ. Πρωτ. :  17
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ


Ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας
Προς  τους Συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας

Σας προσκαλούμε την 11η του μηνός Aπριλίου έτους 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Δημοτική Κοινότητα προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ον:  Επισκευή δρόμου από Αποστόλου Σταύρο μέχρι συνεργείο Λάμπρου Αθανασίου, λόγω καθίζησης.
ΘΕΜΑ 2ον: Επισκευή δρόμου απέναντι από κύρια είσοδος των Εισοδείων της Θεοτόκου λόγω καθίζησης.
ΘΕΜΑ 3ον: Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το τρέχον έτος 2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                Μαρκόπουλο Ωρωπού: 25/1/2012
ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ                                           Αριθ. Πρωτ.: 5
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Δημοτική Κοινότητα προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με τα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑ 1ον: Εξέταση αιτήματος κ. Παπανικολάου Πλάτωνα, Αντιπροέδρου Συλλόγου «Λαχνοί», για μεταφορά κάδων στη θέση «Πηγάδι», λόγω μη ορατότητας δρόμου.
ΘΕΜΑ 2ον : Εξέταση αιτήματος κ. Θεοδωρίδη Φαίδωνα για τοποθέτηση πασσάλων στο πεζοδρόμιο, στη θέση «Φέρρυ».
ΘΕΜΑ  3ον: Αγορά και τοποθέτηση διακοσίων (200) φωτιστικών με μπράτσα από την περιοχή ΖΕΝΙΘΙ μέχρι την ΠΑΡΑΛΙΑ και από ΠΑΡΑΛΙΑ μέχρι περιοχή ΦΕΡΡΥ.
ΘΕΜΑ  4ον : Έγκριση κοπής πεύκων και δένδρων από το Δασαρχείο, στον κεντρικό δρόμο από ΖΕΝΙΘΙ μέχρι ΠΑΡΑΛΙΑ, από ΚΟΣΚΙΝΑ μέχρι ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟ και στην ΠΑΡΑΛΙΑ όσων εξέχουν προς το δρόμο.
ΘΕΜΑ 5ον : Εξέταση αιτήματος Κου Πολυμερόπουλου για παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
ΘΕΜΑ  6ον: Λήψη απόφασης για τη μη πληρωμή πέντε (5) τάφων από το 2003 στο Νεκροταφείο Μαρκοπούλου Ωρωπού.
ΘΕΜΑ 7ον:  Συντήρηση εξωτερικά του κτιρίου της Δημ. Κοινότητας Μαρκοπούλου.
ΘΕΜΑ 8ον : Συντήρηση εξωτερικά και εσωτερικά του Πνευματικού Κέντρου, επισκευή και συντήρηση του ξύλινου πατώματος, στεγανοποίηση υπογείου, τοποθέτηση κεραμοσκεπής στην κύρια είσοδο και την είσοδο υπογείου του Πνευματικού.
ΘΕΜΑ 9ον :  Προμήθεια σακούλες απορριμμάτων διαστάσεων 80Χ100 ποσότητας ενός (1) τόνου.
ΘΕΜΑ 10ον: Μετατροπή της παιδικής χαράς στη θέση «Ρουμιά», σε γήπεδο 5Χ5.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


Ελληνική Δημοκρατία
Δήμος Ωρωπού
Δημοτική Κοινότητα Μαρκοπούλου

Μαρκόπουλο Ωρωπού, 8/9/2011
Α.Π: 49

Σας προσκαλούμε την 12η του μηνός Σεπτεβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην Δημοτική Κοινότητα προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις από το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας σχετικά με το παρακάτω θέμα:

1) Κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού - Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012


Κεντρικό Μενού

2019_25_martiou

aimodosia19

programma_2019_kedo

logo_eddyppy

farmakeio

entipofilozooi-1

ban-2013-Asthenoforo

Diaugeia

logo_data_gov

ban_isotita

Καιρός Ωρωπού
Καιρός Μαλακάσας